Přehled bohoslužeb v týdnu od 4. do 11. září 2011

Přehled bohoslužeb v týdnu od 4. do 11. září 2011 ve farnostech Mikulov, Březí, Bavory a Dobré PoleŘímskokatolická farnost Mikulov - sv. Jan, Mikulov - sv. Václav,

Březí u Mikulova, Bavory a Dobré Pole

Přehled bohoslužeb

v týdnu od 4. do 11. září 2011

 

Svátky a památky:         

neděle   4.9.   23. neděle v mezidobí (pouť na Svatém Kopečku v Mikulově)

středa    7.9.   sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

čtvrtek    8.9.   Svátek Narození Panny Marie

neděle  11.9.   24. neděle v mezidobí

 

MIKULOV - farní kostel sv. Jana Křtitele

neděle  4.9.  7.30  mše sv. za poutníky    10.30  Sv. Kopeček – mše sv. za poutníky

pondělí 5.9.  7.00  mše sv. za Jaroslava Fabiana    12.30  obřadní síň - pohřeb paní Růženy Klaškové

úterý    6.9.  17.30  mše sv. za rodiče Švadlenkovy

středa   7.9.  7.00  mše sv. za duše v očistci

čtvrtek 8.9.  7.00  mše sv. na úmysl dárce

pátek    9.9.  17.30  mše sv. na poděkování za dar zdraví

sobota  10.9.  7.00  mše sv. za dary Ducha sv. pro rodiny   11.00  svatební obřad

neděle  11.9.  8.00  mše sv. za naše farní společenství    10.30  mše sv. za celou rodinu

 

BŘEZÍ - farní kostel sv. Jana Křtitele

sobota 3.9.  19.30  mše sv. za živou rodinu (s nedělní platností)

čtvrtek 8.9.  18.00  mše sv. za duše v očistci

neděle  11.9.  9.00  mše sv. za + Jarmilu Jakešovou a rodiče Jakešovy

 

BAVORY – farní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

sobota 3.9.  17.00  mše sv. (s nedělní platností)

neděle  11.9.  10.30  mše sv.

 

DOBRÉ POLE - farní kostel sv. Cecílie

sobota  3.9.  18.30  mše sv. (s nedělní platností)

sobota  10.9.  18.30  mše sv. (s nedělní platností)

 

Bohoslužby v okolí:

Klentnice – sobota 15.30 s nedělní platností

Sedlec – sobota 17.00 s nedělní platností

 

* Neděle 4. září – pouť na Svatý Kopeček v Mikulově.

7.30 mše svatá v kostele  sv. Jana  

9.15 krojovaný průvod od kostela sv. Václava

10.30 hlavní poutní mše svatá na Svatém Kopečku  

13.30 závěr pouti a festivalu Kampanila v kostele sv. Jana.

 

* Při bohoslužbách v sobotu 3. září je sbírka věnována na církevní školství, v Mikulově v neděli 11. září.

* Nové farní internetové stránky naleznete na www.farnostimikulovska.cz

------------------------------

Římskokatolická fara, Náměstí 4, Mikulov, tel.: 539 029 959                                         

P. Oldřich Chocholáč, farář v Březí, Bavorech a Dobrém Poli, kaplan v Mikulově

 mobil:  605 900 544, e-mail: oldrich.chocholac@centrum.cz

P. Pavel Pacner, farář v Mikulově, Klentnici a Sedleci, 

mobil: 737 382 622,  e-mail:pavelfox36@gmail.com


| Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 01. 09. 2011 | 2207 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |

Farnosti Mikulovska 2013

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server