Přehled bohoslužeb v týdnu od 23. do 30. října 2011


Římskokatolická farnost Březí u Mikulova, Bavory a Dobré Pole

Přehled bohoslužeb

v týdnu od 23. do 30. října 2011

 

Svátky a památky:    

neděle  23.10.  30. neděle v mezidobí – Den modliteb za misie

pátek   28.10   Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

sobota 29.10.   bl Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

neděle 30.10.   31. neděle v mezidobí

 

MIKULOV - farní kostel sv. Jana Křtitele

neděle 23.10.   8.00 mše sv. za Marii a Ludvíka Ševčíkovy  

                         10.30 mše sv. za Marii Mikulášovou

pondělí 24.10.   7.00 mše sv. za Ludvíka a Otýlii Ševčíkovy

úterý    25.10.   17.30 mše sv. za dceru a její rodinu  

                         14.00 obřadní síň:  pohřeb + Marie Fučíkové

středa  26.10.   7.00 mše sv. za nemocné, umírající a za ty, na které nikdo nepamatuje    

čtvrtek 27.10.    7.00 mše sv. za Boží ochranu

pátek   28.10.    8.00 mše sv. za rodiče a bratry

sobota 29.10.    7.00 mše sv. za nemocné, umírající a duše v očistci

neděle 30.10.   8.00 mše sv. za + Ladislava Kachlíka  

                         10.30 mše sv. za vyslyšení proseb a za živou a + rodinu

                               15.00   hřbitov – pobožnost za zemřelé

 

BŘEZÍ - farní kostel sv. Jana Křtitele

neděle  23.10.    8.30    říjnová růžencová pobožnost

                        9.00    mše sv. za těžce nemocnou dceru a celou rodinu

čtvrtek 27.10.    17.30  říjnová růžencová pobožnost

                        18.00  mše sv. za dožitých 60 let a požehnání do dalších let

neděle  30.10.    8.30    říjnová růžencová pobožnost

                        9.00   mše sv. za živou rodinu

 

BAVORY – farní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

neděle  23.10.    10.30  mše sv. za bavorského zvoníka Františka Románka a Annu Románkovu

neděle  30.10.    10.30  mše sv. za rodiče Staňkovy, Štefa a Štefana Schifferovy

 

DOBRÉ POLE - farní kostel sv. Cecílie

sobota  22.10.    18.30  mše sv. (s nedělní platností)

sobota  29.10.    18.30  mše sv. (s nedělní platností)

 

Bohoslužby v okolí:

Klentnice – sobota 15.30 s nedělní platností

Sedlec – sobota 17.00 s nedělní platností

 

* Při nedělních bohoslužbách 23. října proběhne sbírka na misie.

* Středoškolákům nabízíme v letošním školním roce pravidelná setkání v Mikulově nad tématy víry

a křesťanského života. Přihlášky v zákristii.

* V rámci blížícího se roku biřmování zveme dospělé k přijetí této svátosti. K přípravě na biřmování

se můžete přihlásit v zákristii.

 

Římskokatolická fara, Náměstí 4, Mikulov                                                

P. Pavel Pacner, farář v Mikulově, Klentnici a Sedleci, 

mobil: 737 382 622,  e-mail:pavelfox36@gmail.com

P. Oldřich Chocholáč, farář v Březí, Bavorech a Dobrém Poli, kaplan v Mikulově

 mobil:  605 900 544, e-mail: oldrich.chocholac@centrum.cz


| Autor: P. Pavel Pacner | Vydáno dne 22. 10. 2011 | 1438 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |

Farnosti Mikulovska 2013

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server