Přehled bohoslužeb v týdnu od 20. do 27. listopadu 2011


Přehled bohoslužeb

v týdnu od 20. do 27. listopadu 2011

 

Svátky a památky:    

neděle  20.11.  Slavnost Ježíše Krista Krále

pondělí 21.11.  Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

úterý   22.11.  Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

čtvrtek  24.11. Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků

pátek  25.11.  Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

neděle 27.11. 1. neděle adventní (začíná nový církevní rok)

                                                             

MIKULOV - farní kostel sv. Jana Křtitele

neděle 20.11.  8.00  mše sv. za Tomáše Prokopa a dvoje + rodiče

                          10.30 mše sv. za Štěpánku Mikušovou a ostatní rodinu  

pondělí 21.11. 7.00  mše sv. za živou a + rodinu Kluchovu a Naništovu

úterý  22.11.  16.30 mše sv. za Miroslava Hrubého

středa 23.11.  7.00 mše sv. za duše, na které nikdo nepamatuje

čtvrtek 24.11.  7.00 mše sv. za + Antonii Pechánkovou

pátek  25.11.  16.30 mše sv. za živou a + rod. Kapustovu a Fabianovu

sobota 26.11.  7.00  mše sv. za+rod. Brumkovu, Blažkovu a Dostálovu

neděle  27.11.   8.00  mše sv. za duše v očistci

                  

MIKULOV - farní kostel sv. Václava

sobota  26.11.  19.00 požehnání adventních věnců a slavnostní nešpory

neděle  27.11.  10.00 Loretánské litanie k Černé Madoně

                            10.30 slavnostní mše sv. na poděkování a za rodinu Březinovu a Fučíkovu

 

BŘEZÍ - farní kostel sv. Jana Křtitele

neděle  20.11.    9.00   mše sv. za živou a zemřelou rodinu Césarovu

čtvrtek 24.11.    17.00  mše sv. za + rodiče Lintnerovy a dva bratry

neděle  27.11.    9.00   mše sv. za + Karla Šustra

 

BAVORY – farní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

neděle  20.11.    10.30  mše sv.

sobota 26.11.    16.30  mše sv. (s nedělní platností)

 

DOBRÉ POLE - farní kostel sv. Cecílie

sobota  19.11.   14.30  mše sv. (s nedělní platností) za + kněze

sobota  26.11.   14.30  mše sv. (s nedělní platností) za + Miroslava Urbana

 

Bohoslužby v okolí:

Klentnice – sobota 15.30 hod. (s nedělní platností)

Sedlec – sobota 17.00 hod. (s nedělní platností)

   

* V našich farnostech bude vykonávat svou jáhenskou službu Mgr. Josef Kubeš.

Bude součástí komunity (společenství) s kněžími v Mikulově v duchu Oratoria sv. Filipa Neri.

* Prosíme o pomoc při dalším úklidu v kostele sv. Václava v Mikulově ve čtvrtek od 15 hodin odpoledne.

* Při nedělních bohoslužbách na 1. neděli adventní budou požehnány adventní věnce

(v kostele sv. Václava v Mikulově v sobotu v 19 hodin).

* V neděli 27. listopadu 2011 zveme na slavnostní znovuotevření kostela sv. Václava v Mikulově.

V 10 hodin Loretánské litanie k Černé Madoně,

v 10.30 hodin slavnostní mše svatá – celebruje generální vikář Mons. Jiří Mikulášek.

Odpoledne ve 14.30 hodin v sále kina muzikál Tarsan – život sv. Pavla z Tarsu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara, Náměstí 4, 69201 Mikulov, tel.: 539 029 959                                                

www.farnostimikulovska.cz

P. Oldřich Chocholáč, farář Mikulov – sv. Václav, Bavory a Dobré Pole

mobil:  605 900 544, e-mail: oldrich.chocholac@centrum.cz

P. Mgr. Pavel Pacner, farář Mikulov – sv. Jan, Březí, Klentnice a Sedlec

mobil: 737 382 622,  e-mail: pavelfox36@gmail.com

Mgr. Josef Kubeš, jáhen

mobil: 777141153

 


| Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 19. 11. 2011 | 1871 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |

Farnosti Mikulovska 2013

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server