Přehled bohoslužeb v týdnu od 15. do 22. ledna 2012


Přehled bohoslužeb

v týdnu od 15. do 22. ledna 2012

 

Svátky a památky:       

neděle 15.1. 2. neděle v mezidobí

úterý 17.1. Památka sv. Antonína, opata

středa 18.1. Památka Panny Marie Matky jednoty křesťanů

sobota 21.1. Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

neděle 22.1. 3. neděle v mezidobí

 

Mikulov - farní kostel sv. Václava

 

neděle  15.1.  8.00  mše sv. za živ. a + rodinu Škanderovu

úterý  17.1.  16.30 mše sv. za rodiče Kůřilovy, Ištvánkovy a rodinu

čtvrtek 19.1. 7.00 mše sv. za rodinu Bartoškovu, Hajných a příbuzné

sobota  21.1. 7.00 mše sv. za rodinu Šlapetovu, Kůřilovu a příbuzné

neděle  22.1. 8.00  mše sv. za Rudolfa Ščastného a rodinu Soukupovu

 

Mikulov - farní kostel sv. Jana Křtitele

neděle 15.1. 10.30 mše sv. za rodinu Ráblovu a Březinovu

pondělí 16.1. 7.00 mše sv. za Jakuba a Viktorii Štěpánkovy a syna Františka

středa 18.1. 7.00 mše sv. za Veroniku Fialovou, manžela, 3 dcery - řeholní sestry a vnučku

pátek 20.1. 16.30 mše sv. za duše v očistci

neděle 22.1. 10.30 mše sv. za Ludmilu Maškovou

 

Bohoslužby v okolí:

Bavory – neděle 10.30 hod.

Březí – úterý 14.00 (pohřeb), neděle 9.00 hod.

Dobré Pole – sobota 14.30 hod. (s nedělní platností)

Klentnice – sobota 15.30 hod. (s nedělní platností)

Sedlec – sobota 17.00 hod. (s nedělní platností)

 

Při Tříkrálové sbírce se v Mikulově vybralo 50 247,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Velké poděkování patří také organizátorům, vedoucím skupinek a všem koledníkům!

Děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem kostela sv. Václava.

Ve středu 18.1. začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů.

 

Římskokatolická fara, Náměstí 4, 69201 Mikulov, tel.: 539 029 959    

www.farnostimikulovska.cz

P. Pavel Pacner, farář Mikulov – sv. Jan, Březí, Klentnice a Sedlec

tel.: 737 382 622,  e-mail: pavelfox36@gmail.com

P. Oldřich Chocholáč, farář Mikulov – sv. Václav, Bavory a Dobré Pole

tel.:  605 900 544, e-mail: oldrich.chocholac@centrum.cz

Mgr. Josef Kubeš, jáhen, tel.: 777141153, email: bobr.josef@seznam.cz


| Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 14. 01. 2012 | 1274 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |

Farnosti Mikulovska 2013

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server