Přehled bohoslužeb v týdnu od 11. do 18. září 2011

Přehled bohoslužeb v týdnu od 11. do 18.  září 2011 ve farnostech Mikulov, Březí, Bavory a Dobré PoleŘímskokatolická farnost Mikulov - sv. Jan, Mikulov - sv. Václav,

Březí u Mikulova, Bavory a Dobré Pole

Přehled bohoslužeb

v týdnu od 11. do 18. září 2011

Svátky a památky:         

neděle  11.9.   24. neděle v mezidobí

pondělí  12.9.   Jména Panny Marie

úterý      13.9.   sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

středa  14.9.   Svátek Povýšení svatého kříže

čtvrtek  15.9.   Panny Marie Bolestné

pátek   16.9.   sv. Ludmily, mučednice

neděle  18.9.   25. neděle v mezidobí

 

MIKULOV - farní kostel sv. Jana Křtitele

neděle  11.9.    8.00  mše sv. za naše farní společenství       10.30  mše sv. za celou rodinu

pondělí 12.9.    7.00 mše sv. za vnučku a její rodinu

úterý     13.9.    17.30 mše sv. za duše v očistci

středa   14.9.    7.00  mše sv. za + rod. Hanáčkovy a Hodesovy

čtvrtek  15.9.    7.00  mše sv. za Jos. Brablce, zetě a celou rodinu

pátek    16.9.   17.30  mše sv. za nastávající maminku a manžela

sobota   17.9.    7.00  mše sv. za + Vlad. Michnu a celou rodinu        

neděle  18.9.   8.00 mše sv. za naše farní společenství     10.30  mše sv. za Štefana Mikuše a ostatní rodinu

 

BŘEZÍ - farní kostel sv. Jana Křtitele

neděle  11.9.       9.00    mše sv. za + Jarmilu Jakešovou a rodiče Jakešovy

čtvrtek 15.9.      18.00  mše sv. na úmysl dárce

neděle  18.9.      9.00    mše sv. za + rodiče Josefíkovy a celou rodinu

 

BAVORY – farní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

neděle  11.9.       10.30  mše sv. za Alžbětu Hasmandovou

neděle  18.9.      10.30  mše sv. za Petru Hasmandovou

 

DOBRÉ POLE - farní kostel sv. Cecílie

sobota  10.9.       18.30  mše sv. (s nedělní platností) na úmysl dárce

sobota  17.9.       18.30  mše sv. (s nedělní platností) za farní společenství

 

Bohoslužby v okolí:

Klentnice – sobota 15.30 s nedělní platností

Sedlec – sobota 17.00 s nedělní platností

 

*  Mikulov - dnešní sbírka (11.9.) – pro potřeby církevního školství. Pán Bůh odplať všem dárcům.

* Sbírka na církevní školství :  Bavory 745,- Kč; Březí 1300,- Kč; Dobré Pole 560,- Kč.

* Vyučování náboženství -  Mikulov - od 12. září 2011:

pondělí 13.00–13.45  1.-3. třída

pondělí 14.15–14.55  4.-5. třída + prima Gymnázium

pondělí 15.00–15.45  6.-7. třída + sekunda a tercie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara, Náměstí 4, Mikulov                                                

P. Pavel Pacner, farář v Mikulově, Klentnici a Sedleci, 

mobil: 737 382 622,  e-mail:pavelfox36@gmail.com

P. Oldřich Chocholáč, farář v Březí, Bavorech a Dobrém Poli, kaplan v Mikulově

 mobil:  605 900 544, e-mail: oldrich.chocholac@centrum.cz


| Autor: P. Pavel Pacner | Vydáno dne 10. 09. 2011 | 1565 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |

Farnosti Mikulovska 2013

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server