Poutní slavnost u sochy sv. Anežky na Pálavě

V neděli 17. listopadu 2013 se bezmála stovka poutníků sešla ve sluncem prozářeném odpoledni u kostela sv. Barbory v Pavlově. Po krátké modlitbě v kostele jsme vyšli směrem nad obec k vinohradům, kde od července stojí na svahu Pálavy nová socha sv. Anežky České. Zde nás čekal pan prof. Petr Piťha, který provázel naše setkání modlitbou a svým zamyšlením.

Fotografie ze slavnosti naleznete ZDE.

 Promluva pana prof. Petra Piťhy

na poutní slavnosti u sochy

sv. Anežky Přemyslovny na vinici u Pavlova 

neděle 17. listopadu 2013:

 

Slova sv. Evangelia podle Matouše

„Vy jste sůl země: jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen: a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích“ (Mat 5,13-16).

 

Milí poutníci, přátelé,

shromáždili jsme se kolem sochy sv. Anežky Přemyslovny, která zde byla postavena nedávno, ale zřejmě se dobře ujala a zapustila kořeny do vašich srdcí i myslí. Svědčí o tom, že tu jsou stále čerstvé květiny. Děkuji vám za to a děkuji, že jste přišli.

Přečetli jsme si nepatrný úryvek z Bible. Vlastně jen jednu myšlenku. Ovšem myšlenku, či spíše výzvu: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a velebili Boha.  Možná, že bychom nechybili, kdybychom řekli, že právě na ni odpověděla sv. Anežka celým svým životem. Když se nad tou výzvou zamyslíme, snadno vidíme, že jde o to, abychom vydávali svědectví pro život a dobro tím, že život poctivě žijeme a dobro konáme a stáváme se tak vzorem pro druhé.

Dneska je na každém místě slyšet stesk, že nám chybí vzory. Není to pravda. Máme přeci světce, máme velké vědce, umělce, učitele, slavné krále, máme statečné lidi, kteří za naši vlast a svobodu položili život, jako např. mnozí studenti, na které dnes vzpomínáme. Máme sestru Anežku. Prvý problém onoho pociťovaného nedostatku vzorů leží v tom, že historické vzory zanedbáváme, zapomínáme na ně, nenásledujeme je a vracíme se k nim teprve, když už je skoro pozdě. To bychom ovšem mohli a měli změnit a je víc než dobře, že si zde sv. Anežku takto začínáte uvědomovat. Druhý problém v nedostatku vzorů je opět v nás, protože si dost jasně neuvědomujeme, že každý máme být vzorem. Měl bych podotknout, že dobrým vzorem, protože mnohdy jsme špatným vzorem. Snaha být dobrým vzorem je výrazem naší lidské důstojnosti a zodpovědnosti. Zodpovědnosti za lidi kolem nás, za naši rodinu, sousedy, spolupracovníky, zvláště pak za děti, starce a lidi nemohoucí či nešťastné, ale také za vlast, která se skládá z mnoha domovů, rodin, polí, vinic, dílen a hospodářství. Dávat dobrý příklad není snadné, protože poctivý člověk je dnes považován za hlupáka, slušný člověk za slabocha, mravný člověk za blázna. Kromě toho je takový člověk jaksi protivný, protože jde proti proudu a ostatní na něj narážejí. Překáží, a je nejlépe ho odstranit nebo aspoň odsunovat úplně na okraj. A ke všemu ještě takový člověk připomíná, že přeci máme svědomí, které se nám podařilo umlčet a uspat, aby nám každou chvíli nevyčítalo a neříkalo, že děláme chyby. My jsme přeci dokonalost sama! - a nedojde nám, že je jaksi divné, že nemáme vzory, když jsme všichni tak dokonalí.

Když jsem tu stál před půl rokem, pochopitelně jsem se obával, že váš zájem o sestru Anežku - v tu chvíli živý a poctivý -  zase uhasne, jako se to stalo v případě mnoha jiných soch Anežky Přemyslovny postavených v jejím jubilejním roce. Zde se to nestalo a mám z toho velikou radost, protože v tom vidím příznak hojení. Jiskra zde vzešla v plamínek. Pečujte o něj a živte ho dobrými činy. U ohně kdysi seděli a hřáli se pastýři nedaleko Betléma. Seděli v kruhu, v pospolitosti práce, skromného pokrmu a života. A podle toho je našli andělé a oznámili právě jim, že noc přejde v den, protože se narodil Bůh, který jako člověk bude žít mezi námi.

Chraňte svá světla, oživte svá srdce. Bůh vám žehnej.


| Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 23. 11. 2013 | 1501 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |

Farnosti Mikulovska 2013

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server