Poutní program Mikulov 2018


Město Mikulov je nejen krásným místem jižní Moravy, ale i významným poutním místem.

V roce 1623 kardinál František z Dietrichsteina dává nad městem postavit poutní kapli sv. Šebestiána, ke které vede známá křížová (pašijová) cesta. V blízkostí mikulovského náměstí u kapucínského kláštera nechá kardinál Dietrichstein v roce 1623 vybudovat také Loretánskou kapli (Svatou chýši), nejstarší na Moravě, která se stane stavební předlohou mladší Lorety v Praze na Hradčanech. Nad mikulovskou Loretou byl vybudován poutní kostel sv. Anny, který však  společně s Loretou a kapucínským klášterem v roce 1784 zničil požár. Dnes na místě bývalé Lorety a kostela sv. Anny stojí monumentální Dietrichsteinská hrobka. Socha Loretánské Černé Madony byla přenesena do kolegiátního kostela sv. Václava.

Poutníci do Mikulova mohou v současné době navštívit hned dvě poutní místa

- Svatý Kopeček s kaplí sv. Šebestiána a Loretánskou Černou Madonu v kostele sv. Václava.

Dne 5. června 2016 byl papežem Františkem svatořečen polský kněz Stanisław Papczyński, který působil v Mikulově jako piarista v roce 1668. V letech 1638 - 1641 v Mikulově jako piarista působil také italský kněz Pietro Casani, kterého blahořečil 1. října 1995 papež Jan Pavel II.

Poutě polských poutníků - na místo působení sv. Stanisława Papczyńskeho - kostel sv. Jana v Mikulově

program a termín konání poutí podle domluvy

Poutě farností 

program a termín konání poutí podle domluvy s jednotlivými farnostmi

 

Zimní pouť do kaple sv. Šebestiána na Svatém kopečku

neděle 21. ledna 2018

Sraz ve 14 hodin u Dietrichsteinské hrobky na Náměstí v Mikulově

Cestou modlitba křížové cesty a v kapli při krátké pobožnosti prosíme za náš kraj.

 

Svatodušní vigílie  sobota 19. května 2018

Ve 21 hodin požehnání plamene ohně v kostele sv. Václava,

světelný průbod na Svatý kopeček, mše svatá na Svatém kopečku


HLAVNÍ POUŤ    neděle 2. září 2018


8.00  mše svatá v kostele sv. Václava (od 7.30 h. příležitost ke zpovědi)

9.15  mše svatá v kapli sv. Šebestiána na Svatém kopečku

9.30  průvod se sochou Černé Madony od kostela sv. Václava na Svatý kopeček

10.30  slavnostní mše svatá na Svatém kopečku

14.00  Te Deum a slavnostní požehnaní v kostele sv. Václava


15.00  závěrečný koncert festivalu Kampanila 


| Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 04. 01. 2014 | 2307 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |

Farnosti Mikulovska 2013

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server