Pavel Müller převzal Rytířský řád sv. Řehoře

Pavel Müller z Pavlova u Mikulova byl oceněn

papežem Františkem Rytířským řádem sv. Řehoře Velikého.

Toto papežské ocenění převzal z rukou kardinála Dominika Duky

v pražské katedrále dne 12. května 2017.

Blahopřejeme!JUDr. Pavel Müller 

Narodil se 6. 7. 1963 v Krnově. Vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně, kde v roce 1987 získal doktorský titul. Věnoval se právní praxi, po sedmi letech však zvolil dráhu letce v záchranné službě. Jako právník pomohl vybudovat již založenou první civilní leteckou záchranku u nás a právě tam osvědčil své osobní a lidské postoje. Stal se všeobecně uznávaným odborníkem a mravním vzorem pracovníků v tomto povolání. O jeho celosvětovém uznání svědčí, že v létech 2012-2015 byl prezidentem  Evropského výboru pro leteckou záchrannou službu. Stal se průkopníkem nových metod v záchranné službě. Jeho heslem bylo a je: Pro pacienta udělejme vše, co je v našich silách, ale bezpečnost musí být zachována vždy. Je zásadně proti obchodnímu pojetí zdravotnictví, které se pak stává strojově chladným a odlidštěným. S poukazem, že dlouhodobě může kvalitně pracovat jen ten, kdo má úplnou, stabilizovanou a harmonickou rodinu, vystupuje tak i ve svém osobním životě. 

  Z těchto pozic udělal mnoho pro podporu aktivit církve nejen u nás, kde mj. s velkým nasazením a zodpovědností pracuje nyní v nadaci pro stavbu katedrálních varhan. Svatý Otec však mimořádně oceňuje jeho mnohaletý enthusiasmus při upevňování a rozvíjení kultu sv. Anežky České, což se projevilo i v zahraničí při postavení její sochy ve Vatikánu.

http://www.apha.cz/tri-vyznamenane-osobnosti

Několik fotografií naleznete ve fotogalerii ZDE.


| Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 13. 05. 2017 | 1242 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |

Farnosti Mikulovska 2013

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server