Oratoriáni v českých zemích

V českých zemích byli oratoriáni v minulosti pouze krátkou dobu mezi léty 1705 - 1711,

kdy měli oratorium při kapli sv. Jana Křtitele na kopci Vysoká u Malešova (nedaleko Kutné Hory).Výstavba kostelíka nad Vysokou u Malešova proběhla v letech 1695 - 1697 podle projektu neznámého stavitele. Peníze na stavbu prý zakladatel vyhrál v kartách nad saským kurfiřtem Augustem Velikým v Karlových Varech na jaře roku 1695. K vysvěcení došlo 24. června 1697 za přítomnosti svatovítského kanovníka Tobiase Johanna Beckera. František Antonín Špork pojal celou tuto akci svěcení v roli donátora jako obrovskou slavnost. Dne 8. března 1698 došlo ke vkladu zakládací listiny do zemských desek. V ní se hovoří o donaci pro tři  poustevníky, kteří se měli věnovat duchovní správě tohoto svatostánku zasvěceného k poctě sv. Jana Křtitele. Z 29. června 1705 pochází zpráva, z níž se dozvídáme, že ke kapli měli být uvedeni oratoriáni, jejichž další působení však už není písemně doloženo. V literatuře k tomuto místu se uvádí, že oratoriáni zde sídlili šest let od roku 1705 do roku 1711. Místo pak bylo předáno pod správu augustiniánů z Lysé, kteří odešli roku 1795. Dne 30. dubna 1834 byla kaple zapálena bleskem a vyhořela. Od té doby zůstala neopravena, vystavena nepřízni povětrnosti, až zcela zchátrala.

Původní kaple, z níž se zachovalo prakticky jen obvodové zdivo, měla centrální půdorys na základě oktogonu. V ústředním prostoru, který prostupoval do patra, byla podle popisu z roku 1741 umístěna socha sv. Jana Křtitele, nad ní viselo slunce jako baldachýn, z něhož proudila voda.

Od roku 2011 s dovolením biskupa Vojtěcha Cikrleho byl započat proces založení Kongregace Oratoriánů sv. Filipa Neri v brněnské diecézi.

srov. P. Vlček, P. Sommer, D. Foltýn: Encyklopedie českých klášterů, Praha 1998.

www.cestyapamatky.cz


| Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 19. 04. 2014 | 1676 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |

Farnosti Mikulovska 2013

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server