Kalendář akcí 2013


5. a 6. ledna 2013 -  Tříkrálová sbírka

6. ledna 2013 - Tříkrálový koncert - Klentnice

do 6. ledna 2013 - Výstava betlémů - kostel sv. Václava v Mikulově

9. ledna 2013 - Setkání nad katechismem v Pavlově

11. ledna 2013 - Setkání se seniory v G - centru Mikulov

18. ledna 2013 - Setkání nad katechismem - Mikulov - sv. Jan

6. února 2013 - Setkání nad katechismem v Pavlově

10. února 2013 - Masopustní pálení vánočních stromků v Březí

31. března 2013 - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - velikonoce

3. dubna 2013 - Adorační den farnosti Mikulov - sv. Jan

6. dubna 2013 - Adorační den farnosti Bavory a Sedlec

7. dubna 2013 - Adorační den farnosti Pavlov

7. dubna 2013 - Farní výlet na Pálavu

20. dubna 2013 - Pouť k sv. Jiří v Klentnici

28. dubna 2013 - Benefiční koncert v kostele sv. Václava v Mikulově

4. května 2013 -  Májová pouť k Černé Madoně Mikulov

5. května 2013 - pouť do Mikulova farnosti Znojmo

13. května 2013 - soutěž dětí z náboženství ve Znojmě

18. května 2013 - pouť dětí do Mikulova z farnosti Třebíč

18. května 2013 - Svatodušní vigilie mladých na Svatém kopečku

24. května 2013 - Noc kostelů v Mikulově, Bavorech a Pavlově

2. června 2013 - farní odpoledne v Bavorech

8. června 2013 - pouť do Mikulova farnosti Rousínov

15. června 2013 - pouť dětí do Mikulova z farnosti Lomnice

16. června 2013 - pěší pouť z Perné ke zřícenině kostela sv. Antonína na Pálavě

23. června 2013 - Gril party na začátek prázdnin - Mikulov

červenec - srpen 2013 - průvodcovská služba v kostele sv. Václava v Mikulově a v kostnici

6. července 2013 - Požehnání sochy sv. Anežky České kardinálem Dukou v Pavlově

7. července 2013 - Mše svatá s kardinálem Dukou v Pavlově

7. července 2013 - Koncert "Harfa věrozvěstům" na Svatém kopečku

27. července 2013 - Hody v Bavorech

28. 7. - 3.8. Děkanátní tábor pro děti od 7 do 15 let, v blízkosti Brněnské přehrady. Více informací ZDE.

22. srpna 2013 - 400. výročí posvěcení kapucínského kostela v Mikulově

25. srpna 2013 - Grill party na závěr prázdnin - Mikulov

1. září 2013 - Hlavní pouť na Svatý kopeček u Mikulova, festival Kampanila

14. září 2013 - titulární slavnost kostela Povýšení svatého kříže (Dietrichsteinská hrobka v Mikulově)

28. září 2013 - sv. Václava - titulární slavnost farního kostela v Mikulově

6. října 2013 - Farní drakiáda

2. listopadu 2013 - Mše svatá v Dietrichsteinské hrobce za zemřelé

29. listopadu 2013 - Setkání farnosti Perná

25. prosince 2013 - 5. ledna 2014 - Výstava betlémů v kostele sv. Václava v Mikulově


| Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 04. 01. 2014 | 686 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |

Farnosti Mikulovska 2013

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server