Hlavní menu
  Aktuality
30.09.2018: Žehnání pamětní tabule bývalého mikulovského probošta Vladimíra Nováčka v Mohelně

V neděli 30.9. v 15:00 se v Mohelně pod věží uskuteční žehnání pamětní tabule mohelenského rodáka Mons. ThDr. Vladimíra Nováčka, od jehož narození uplyna 1. října 100 let.

  Vyhledávání
  Návštěvnost
  Penzion sv. Anny
Penzion sv. Anny
Kalendář akcí 2013


5. a 6. ledna 2013 -  Tříkrálová sbírka

6. ledna 2013 - Tříkrálový koncert - Klentnice

do 6. ledna 2013 - Výstava betlémů - kostel sv. Václava v Mikulově

9. ledna 2013 - Setkání nad katechismem v Pavlově

11. ledna 2013 - Setkání se seniory v G - centru Mikulov

18. ledna 2013 - Setkání nad katechismem - Mikulov - sv. Jan

6. února 2013 - Setkání nad katechismem v Pavlově

10. února 2013 - Masopustní pálení vánočních stromků v Březí

31. března 2013 - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - velikonoce

3. dubna 2013 - Adorační den farnosti Mikulov - sv. Jan

6. dubna 2013 - Adorační den farnosti Bavory a Sedlec

7. dubna 2013 - Adorační den farnosti Pavlov

7. dubna 2013 - Farní výlet na Pálavu

20. dubna 2013 - Pouť k sv. Jiří v Klentnici

28. dubna 2013 - Benefiční koncert v kostele sv. Václava v Mikulově

4. května 2013 -  Májová pouť k Černé Madoně Mikulov

5. května 2013 - pouť do Mikulova farnosti Znojmo

13. května 2013 - soutěž dětí z náboženství ve Znojmě

18. května 2013 - pouť dětí do Mikulova z farnosti Třebíč

18. května 2013 - Svatodušní vigilie mladých na Svatém kopečku

24. května 2013 - Noc kostelů v Mikulově, Bavorech a Pavlově

2. června 2013 - farní odpoledne v Bavorech

8. června 2013 - pouť do Mikulova farnosti Rousínov

15. června 2013 - pouť dětí do Mikulova z farnosti Lomnice

16. června 2013 - pěší pouť z Perné ke zřícenině kostela sv. Antonína na Pálavě

23. června 2013 - Gril party na začátek prázdnin - Mikulov

červenec - srpen 2013 - průvodcovská služba v kostele sv. Václava v Mikulově a v kostnici

6. července 2013 - Požehnání sochy sv. Anežky České kardinálem Dukou v Pavlově

7. července 2013 - Mše svatá s kardinálem Dukou v Pavlově

7. července 2013 - Koncert "Harfa věrozvěstům" na Svatém kopečku

27. července 2013 - Hody v Bavorech

28. 7. - 3.8. Děkanátní tábor pro děti od 7 do 15 let, v blízkosti Brněnské přehrady. Více informací ZDE.

22. srpna 2013 - 400. výročí posvěcení kapucínského kostela v Mikulově

25. srpna 2013 - Grill party na závěr prázdnin - Mikulov

1. září 2013 - Hlavní pouť na Svatý kopeček u Mikulova, festival Kampanila

14. září 2013 - titulární slavnost kostela Povýšení svatého kříže (Dietrichsteinská hrobka v Mikulově)

28. září 2013 - sv. Václava - titulární slavnost farního kostela v Mikulově

6. října 2013 - Farní drakiáda

2. listopadu 2013 - Mše svatá v Dietrichsteinské hrobce za zemřelé

29. listopadu 2013 - Setkání farnosti Perná

25. prosince 2013 - 5. ledna 2014 - Výstava betlémů v kostele sv. Václava v Mikulově


| Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 04. 01. 2014 | 630 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |

Farnosti Mikulovska 2013

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server