Farnost Klentnice


Klentnice – kostel svatého Jiří

 

Jednolodní kostel sv. Jiří s volně stojící farou jsou nejvýznamnějšími památkami z doby baroka v obci Klentnice. Průčelí kostela je po stranách konvenčně tvarované, v ose tvořené rizalitem s vchodem. Čtyřboká věž nad trojúhelníkovým frontonem je zastřešena odstupňovanou helmou a zakončena dvojramenným křížem. Ve zvonicovém patře jsou tři zvony. Nejstarší a nejvzácnější je zvon s nápisem MATHIAS REX. Pochází z 80. let 15. století z nedalekého hradu Děvičky nad Pavlovem. Stříbrný tón zvonu svolával ke mši svaté na hradě až do roku 1782, kdy při velké bouři uhodil hradu blesk a způsobil velké škody. Od té doby hrad pustnul a zvon byl přenesen do kostela sv. Jiří v Klentnici.

Pozdně barokní kostel s klasicistními rysy byl postaven podle návrhu Karla Jana Hromádky. Konsekrován byl na svátek Jména Panny Marie (12. září) roku 1783.

Farní kostel nahradil hradní kapli sv. Mikuláše (Nikolaikapelle), kterou císař Josef II. Zrušil a nechal zbořit. Z této kaple pochází boční oltář s obrazem sv. Peregrina. Kolem obrazu jsou umístěné postranní sochy dvou jezuitských světců, sv. František Xaverský a Ignác z Loyoly. V nástavci oltáře je postava Panny Marie Immaculaty obklopená hlavičkami andílků. V půlkruhově uzavřeném presbytáři kostela je za obchozím zlaceným svatostánkem, umístěným mezi dvěma klečícími anděly, postaveno sloupové retabulum se dvěma sloupy nesoucími římsu s volutovým nástavcem. Nástavec zdobí po stranách dvě postavy andílků s atributy Naděje a Lásky. Kolem zlacené svatozáře s korunou v centru jsou obláčky s hlavičkami andílků.

Střed oltáře nad svatostánkem vyplňuje monumentální obraz od malíře Josefa Winterhaldera mladšího. Pod četnými druhotnými přemalbami lze spatřit stojící postavu patrona kostela sv. Jiří, který za pomoci andílka, sedícího na bílém koni, zabíjí kopím draka. Horní část obrazu je prozářená přítomností Ducha svatého v podobě holubice a žehnající postavou Boha Otce obklopeného anděly.

Po stranách oltáře u paty sloupů stojí štukové polychromované sochy v životní velikosti sv. Cyril s knihou a křížem a sv. Metoděj s berlou v jedné ruce a otevřenou knihou v druhé. Sochařskou výzdobu oltářů, varhan a kazatelny vytvořil v duchu pozdního baroka sochař Ondřej Schweigl (1735-1812).

Na kůru je cenný barokní nástroj, pocházející z poloviny 18. století. Kolem roku 1785 byl přemístěn ze zrušeného kláštera minoritů v Olomouci. Nástroj byl v nedávné minulosti vandalsky poškozen a v současné době Římskokatolická farnost Klentnice usiluje o jeho zrestaurování. Dalším kulturní památkou obce Klentnice a současně nejstarším stavením z počátku 80. let 18. století je bývalá fara obrácená štítem do ulice.

Aktuální pořad bohoslužeb ve farnosti Klentnice

Zdroj: UNGER, Josef. Pálavské kostely, 2006.| 9774 přečtení
| Informační e-mail | Vytisknout článek |

Farnosti Mikulovska 2013

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server