Poutní program Mikulov 2018


Město Mikulov je nejen krásným místem jižní Moravy, ale i významným poutním místem.

V roce 1623 kardinál František z Dietrichsteina dává nad městem postavit poutní kapli sv. Šebestiána, ke které vede známá křížová (pašijová) cesta. V blízkostí mikulovského náměstí u kapucínského kláštera nechá kardinál Dietrichstein v roce 1623 vybudovat také Loretánskou kapli (Svatou chýši), nejstarší na Moravě, která se stane stavební předlohou mladší Lorety v Praze na Hradčanech. Nad mikulovskou Loretou byl vybudován poutní kostel sv. Anny, který však  společně s Loretou a kapucínským klášterem v roce 1784 zničil požár. Dnes na místě bývalé Lorety a kostela sv. Anny stojí monumentální Dietrichsteinská hrobka. Socha Loretánské Černé Madony byla přenesena do kolegiátního kostela sv. Václava.

Poutníci do Mikulova mohou v současné době navštívit hned dvě poutní místa

- Svatý Kopeček s kaplí sv. Šebestiána a Loretánskou Černou Madonu v kostele sv. Václava.

Dne 5. června 2016 byl papežem Františkem svatořečen polský kněz Stanisław Papczyński, který působil v Mikulově jako piarista v roce 1668. V letech 1638 - 1641 v Mikulově jako piarista působil také italský kněz Pietro Casani, kterého blahořečil 1. října 1995 papež Jan Pavel II.

 

Zimní pouť do kaple sv. Šebestiána na Svatém kopečku

neděle 21. ledna 2018

Sraz ve 14 hodin u Dietrichsteinské hrobky na Náměstí v Mikulově

Cestou modlitba křížové cesty a v kapli při krátké pobožnosti prosíme za náš kraj.

 

Svatodušní vigílie  sobota 19. května 2018

Ve 21 hodin požehnání plamene ohně v kostele sv. Václava,

světelný průbod na Svatý kopeček, mše svatá na Svatém kopečku

 

Pouť poutníků z Rakouska   pátek 31. srpna 2018

14.30 poutní mše svatá na Svatém kopečku (německy)
 

HLAVNÍ POUŤ    neděle 2. září 2018


8.00  mše svatá v kostele sv. Václava (od 7.30 h. příležitost ke zpovědi)

9.00  vystoupení bratislavského chlapeckého sboru v kostele sv. Václava

9.30  mše svatá v kapli sv. Šebestiána na Svatém kopečku

(po mši svaté příležitost ke zpovědi v kapli sv. Šebestiána)

9.30  průvod se sochou Černé Madony od kostela sv. Václava na Svatý kopeček

10.30  slavnostní mše svatá na Svatém kopečku

15.00  Te Deum a slavnostní požehnaní v kostele Povýšení svatého kříže (Dietrichsteinská hrobka)

17.00  závěrečný koncert festivalu Kampanila v kostele sv. Václava 


| Autor: P. Oldřich Chocholáč | Vydáno dne 04. 01. 2014 | 3091 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |

Farnosti Mikulovska 2013

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server