Počet zobrazených článků: 5 (z celkem 10 nalezených)

| 0-5 | 5-10 |

Pravidelně jednou za měsíc se setkává mládež našich farností na Náměstí 4 v Mikulově ke společné modlitbě a diskuzi.

Další setkání pro mládež se uskuteční v pátek 8. dubna 2016 od 19.00 hodin.

Srdečně zveme.Zveme maminky na mateřské dovolené na dopolední setkání na Náměstí 4 v Mikulově.

Termín dalšího  společného setkání nebyl prozatím určen.

 V zimním období se pravidelně jednou za měsíc setkáváme

v Obecní knihovně v Pavlově nad Katechismem katolické církve.

Další setkání se uskuteční ve středu 24. února 2016.Od října 2015 začíná výuka náboženství

MIKULOV - v učebně v přízemí fary na Náměstí 4 v Mikulově:

vyučování v pondělí 13.30 – 14.15 hod. 2. až 4. třída,

14.20 – 15.05 hod. 5. až 7. třída + prima a sekunda,

15.10 – 15.55 hod. 8. a 9. třída + Gymnázium.

Biblický kroužek pro děti s paní Švadlenkovou ve čtvrtek v 15 hodin.

Vyučování pro ostatní žáky ZŠ v pátek v 15 hodin.

PERNÁ - vyučování v úterý v 16 hodin na faře v Perné.Rozvrh hodin pro vyučování náboženství - učebna na faře, Náměstí 4, Mikulov:

pondělí:

13.20 - 14.05 vyučování pro 1. - 3. třídu (Bc. Ludmila Mikulášová, katechetka)

14.15 - 15.00 vyučování pro 4. - 6. třídu + prima - Gymnázium (Bc. Ludmila Mikulášová, katechetka)

15.10 - 15.55 vyučování pro 7. - 9. třídu + Gymnázium (P. Mgr. Pavel Pacner, probošt)

čtvrtek:

15.00 -16.00 Biblický kroužek pro I. stupeň ZŠ (Mgr. Marie Švadlenková, katechetka)

pátek:

15.00 - 16.00 vyučování pro starší žáky ZŠ (P. Mgr. Pavel Pacner, probošt - zastupuje P. Mgr. Josef Kubeš, kaplan)| 0-5 | 5-10 |

Farnosti Mikulovska 2013

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server