Mariánská pouť na Svatý kopeček v Mikulově

Autor: P. Oldřich Chocholáč <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 13. 07. 2019

neděle 1. září 2019

8.00  mše svatá v kostele sv. Václava (od 7.30 h. příležitost ke zpovědi)

9.30  průvod se sochou Černé Madony od kostela sv. Václava na Svatý kopeček

10.30  slavnostní mše svatá na Svatém kopečku

15.00  Te Deum a slavnostní požehnaní v kostele sv. Václava