Letnice 2019

Autor: P. Oldřich Chocholáč <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 08. 06. 2019

V sobotu 8. června 2019 zveme na vigílii slavnosti Seslání Ducha Svatého (Letnice).

Ve 21 hodin bude požehnán plamen ohně v kostele sv. Václava v Mikulově

a světelný průvod výjde na Svatý kopeček, kde budeme slavit mši svatou.