Mše svatá s kardinálem Dominikem Dukou v Pavlově

Autor: P. Oldřich Chocholáč <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 18. 05. 2019

V neděli 26. května 2019 v kostele sv. Barbory v Pavlově

bude při mši svaté v 9.30 hodin hlavním celebrantem pan kardinál Dominik Duka.

Kazatelem a udělovatelem svátosti křtu bude pan probošt Mons. Petr Piťha.

Srdečně zveme.