Zimní pouť na Svatý kopeček 2019

Autor: P. Oldřich Chocholáč <>, Téma: Život farnosti, Vydáno dne: 17. 01. 2019

V neděli 20. ledna 2019 zveme u příležitosti svátku sv. Šebestiána

na zimní pouť na Svatý kopeček u Mikulova.

Sraz poutníků u prvního zastavení křížové cesty ve 14.30 hodin.

V kapli sv. Šebestiána modlitba za náš kraj a celý národ.