Slavnost Božího Těla v Mikulově

Autor: P. Oldřich Chocholáč <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 27. 05. 2013

Srdečně zveme k oslavě slavnosti Těla a Krve Páně ve čtvrtek 30. května 2013.

Slavnostní mše svatá v kostele sv. Václava v Mikulově začíná v 17.30 hodin.

Po ní bude následovat eucharistická adorace,

průvod přes mikulovské náměstí a zakončení s adorací a požehnáním

v kostele Povýšení Sv. Kříže v Dietrichsteinské hrobce.