Kalendář akcí 2015

Autor: P. Oldřich Chocholáč <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 01. 01. 2014

leden - Tříkrálová sbírka

8. ledna 2015 - Setkání kněží mikulovského děkanství v Mikulově

18. ledna 2015 - Pouť do kaple sv. Šebestiána na Svatém kopečku

23. ledna 2015 - Beseda o setkani Taize v Praze (Mikulov - sv. Jan)

31. ledna 2015 - Setkání maminek s malými dětmi a setkání mladých v Mikulově

4. února 2015 - Setkání nad otázkami víry (Obecní knihovna Pavlov)

6. února 2015 - Téma Národního eucharistického kongresu (Mikulov - sv. Jan)

15. února 2015 - Masopustní pálení vánočních stromků v Březí

22. února 2015 - Sbírka Haléř sv. Petra

27. února 2015 - Setkání maminek s malými dětmi a setkání mladých v Mikulově

4. března 2015 - Setkání nad otázkami víry (Obecní knihovna Pavlov)

6. března 2015 - Téma Národního eucharistického kongresu (Mikulov - sv. Jan)

22. března 2015 - Kino Mikulov - dokument Opři žebřík o nebe (18.30 h.)

5. dubna 2015 - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Velikonoce)

12. dubna 2015 - Farní den Bavory

19. dubna 2015 - Pouť k sv. Jiří v Klentnici

26. dubna 2015 - Farní výlet na Pálavu

23. května 2015 - Svatodušní vigílie na Svatém kopečku

24. května 2015 - Koncert "Lucel del Sole" v Mikulově

29. května 2015 - Noc kostelů

7. června 2015 - Slavnost Božího Těla

14. června 2015 - Pouť ke zřícenině kostela sv. Antonína na Pálavě

20. června 2015 - Jáhenské svěcení Marka Husáka z Mikulova

27. června 2015 - Hodové požehnání Mikulov

28. června 2015 - Grill párty na začátek prázdnin v Mikulově

5. července 2015 - Zpívání u sv. Anežky nad Pavlovem

12.-18. července 2015 - Farní tábor v Břežanech u Znojma

18. července 2015 - Hodové požehnání Dobré Pole

19.-25. července 2015 - Děkanátní tábor ve Štítarech

25. července 2015 - Hodové požehnání Bavory

30. srpna 2015 - Grill párty na konec prázdnin v Mikulově

6. září 2015 - Hlavní pouť na Svatý kopeček u Mikulova

28. září 2015 - Oslava farního patrona sv. Václava v Mikulově

17. října 2015 - Slavnostní bohoslužba Národního eucharistického kongresu v Brně

od 25. prosince 2015 - Výstava batlémů v kostele sv. Václava v Mikulově