Poutní program Mikulov 2019

Autor: P. Oldřich Chocholáč <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 01. 2014Město Mikulov je nejen krásným místem jižní Moravy, ale i významným poutním místem.

V roce 1623 kardinál František z Dietrichsteina dává nad městem postavit poutní kapli sv. Šebestiána, ke které vede známá křížová (pašijová) cesta. V blízkostí mikulovského náměstí u kapucínského kláštera nechá kardinál Dietrichstein v roce 1623 vybudovat také Loretánskou kapli (Svatou chýši), nejstarší na Moravě, která se stane stavební předlohou mladší Lorety v Praze na Hradčanech. Nad mikulovskou Loretou byl vybudován poutní kostel sv. Anny, který však  společně s Loretou a kapucínským klášterem v roce 1784 zničil požár. Dnes na místě bývalé Lorety a kostela sv. Anny stojí monumentální Dietrichsteinská hrobka. Socha Loretánské Černé Madony byla přenesena do kolegiátního kostela sv. Václava.

Poutníci do Mikulova mohou v současné době navštívit hned dvě poutní místa

- Svatý Kopeček s kaplí sv. Šebestiána a Loretánskou Černou Madonu v kostele sv. Václava.

Dne 5. června 2016 byl papežem Františkem svatořečen polský kněz Stanisław Papczyński, který působil v Mikulově jako piarista v roce 1668. V letech 1638 - 1641 v Mikulově jako piarista působil také italský kněz Pietro Casani, kterého blahořečil 1. října 1995 papež Jan Pavel II.

 

HLAVNÍ POUŤ    neděle 1. září 2019


8.00  mše svatá v kostele sv. Václava (od 7.30 h. příležitost ke zpovědi)

9.30  průvod se sochou Černé Madony od kostela sv. Václava na Svatý kopeček

10.30  slavnostní mše svatá na Svatém kopečku

15.00  Te Deum a slavnostní požehnaní v kostele sv. Václava