Srdečně zveme ve čtvrtek 5. července 2018 v 19 hodin

na setkání u sochy sv. Anežky České nad Pavlovem.

Zazpívá Význačná kolegiátní schola z Mikulova.V neděli 27. května 2018 od 15 hodin

srdečně zveme do Březí na farní odpoledne na zahradě u kostela.Kolegiátní kostel sv. Václava otevřen k prohlídce od 19 do 22 hodin

Farní kostel sv. Jana Křtitele od 19 do 22 hodin

Kostel Povýšení svatého kříže (Dietrichsteinská hrobka) od 19 do 22 hodin

Bývalý kapucínský kostel (Galerie Konvent) od 19 do 22 hodin

Kaple sv. Šebestiána na Svatém kopečku od 19 do 21 hodin

Modlitebna Evangelické církve metodistické  od 18 do 23 hodin

Farní kostel sv. archanděla Michaela v Dolních Věstonicích od 18 do 22 hodin

Farní kostel sv. Jana Křtitele v Březí od 18 do 23 hodin

Farní kostel sv. Barbory v Pavlově  od 19.00 do 22 hodinV sobotu 19. května 2018 zveme na Svatodušní vigilii v Mikulově.

Ve 21 hodin bude v kostele sv. Václava požehnán plamen ohně,

světelným průvodem pak přejdeme na Svatý kopeček, kde bude mše svatá.

Srdečně zveme. 

V neděli 6. května 2018 v 10 hodin v kostele sv. Václava v Mikulově

bude při slavnostní mši svaté udělovat otec biskup Pavel Konzbul

svátost biřmování. Srdečně zveme.

 V neděli 22. dubna 2018 srdečně zveme na pouť ke sv. Jiří v Klentnici

10:00 přivítání v kostele sv. Jiří v Klentnici, procesí

11:00 poutní mše svatá pod Sirotčím hrádkem

11.45 divadelní hra o sv. Jiří

12.30 cimbálka Líšňáci

 Děti i dospělé zveme k obnově lidové tradice

Velikonočního hrkání  (které nahrazuje kostelní zvony)

Mikulově sraz u kostela sv. Václava na Zelený čtvrtek v 19 h,

na Velký pátek ve 12 h a na Bílou sobotu v 10 h.

Pavlově sraz u kostela sv. Barbory na Zelený čtvrtek v 18 h,

na Velký pátek ve 12 h a na Bílou sobotu ve 12 h.Začátkem ledna 2018 probíhala po celé České republice

již tradiční Tříkrálová sbírka na podporu charitního díla Charity ČR.

Kolik se letos vybralo při Tříkrálové sbírce naleznete

na:  http://breclav.charita.cz/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka-2018/ 

(částky sbírek budou ještě postupně doplňovány).

Děkujeme všem dárcům, koledníkům a dobrovolníkům.index | 17-24 | předchozí | následující | Celkem 245 článků

Farnosti Mikulovska 2013

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server