Od října 2018 začíná vyučování náboženství v Mikulově

ve farním sále proboštství u kostela  sv. Václava:

2. - 3. třída ve čtvrtek od 13.45 hodin;

4. - 5. třída ve čtvrtek od 14.45 hodin;

6. - 7. třída ve středu od 14.30 hodin;

8. - 9. třída ve středu od 15.30 hodin.Tradiční svatováclavský koncert konaný ve spolupráci s Význačnou kolegiální kapitulou při kostele sv. Václava představí soubor Schola Gregoriana Pragensis v čele s Davidem Ebenem.  Gregoriánský chorál, který je základem repertoáru souboru - jak ostatně jeho název napovídá, si svou podobu ukotvil koncem 8. století v době vlády Karla Velikého. Od té doby se stal pevnou hudební složkou křesťanských liturgických obřadů po mnoho následujících století. Z notace chorálu se vyvinul hudební zápis, tak, jak jej používáme dodnes, některé chorální melodie jsou stále živé i v dnešní liturgii a inspiraci gregoriánským chorálem nalézáme v každé generaci hudebních skladatelů včetně těch současných. Program s podtitulem České země uprostřed Evropy nabídne zajímavé hudební souvislosti někdejších evropských metropolí a neopomene ani české země v době Karla IV.
Umělecký vedoucí souboru David Eben působí v Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Karlovy univerzity. V minulém roce byl jmenován profesorem v oboru Hudební umění. Je neúnavným badatelem a propagátorem gregoriánského chorálu, ale umělecky působí i ve zcela odlišném stylu (hráč na dechové nástroje v hudební sestavě Bratři Ebenové). Je synem významného hudebního skladatele Petra Ebena.

Mikulov - kostel sv. Václava, pátek 28. září 2018 v 18 hodinV neděli 8. července 2018 se koná pouť mikulovského děkanství

v Přibicích  ke sv. Cyrilu a Metoději u studny Apoštolka.

Poutní mše svatá v 10.30 hodin.

Hlavní celebrant - Mons. Jiří Mikulášek, generální vikářFarnost Perná zve v pátek 13. července 2018 na farní pouť na Hostýn a do Kroměříže.

Přihlášky v zákristii. Příspěvek na dopravu 200,- Kč dospělý, 100,- Kč děti.V neděli 27. května 2018 od 15 hodin

srdečně zveme do Březí na farní odpoledne na zahradě u kostela.Kolegiátní kostel sv. Václava otevřen k prohlídce od 19 do 22 hodin

Farní kostel sv. Jana Křtitele od 19 do 22 hodin

Kostel Povýšení svatého kříže (Dietrichsteinská hrobka) od 19 do 22 hodin

Bývalý kapucínský kostel (Galerie Konvent) od 19 do 22 hodin

Kaple sv. Šebestiána na Svatém kopečku od 19 do 21 hodin

Modlitebna Evangelické církve metodistické  od 18 do 23 hodin

Farní kostel sv. archanděla Michaela v Dolních Věstonicích od 18 do 22 hodin

Farní kostel sv. Jana Křtitele v Březí od 18 do 23 hodin

Farní kostel sv. Barbory v Pavlově  od 19.00 do 22 hodinindex | 9-16 | předchozí | následující | Celkem 242 článků

Farnosti Mikulovska 2013

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server