V neděli 22. ledna 2017 zveme na

zimní pouť do kaple sv. Šebestiána na Svatém kopečku u Mikulova.

Sraz ve 14 hodin u Dietrichsteinské hrobky na Náměstí v Mikulově.

Cestou modlitba křížové cesty

a v kapli sv. Šebestiána při krátké pobožnosti budeme prosit za náš kraj.

 V neděli 13. listopadu 2016 v 16 hodin,

v den památky sv. Anežky České,

zveme ke společné modlitbě za náš národ

u sochy sv. Anežky ve vinohradech nad obcí Pavlov.V pátek 4. listopadu 2016 zveme od 17.45 hodin

na besedu v zákristii kostela sv. Jana v Mikulově

o Světovém setkání mládeže v Krakově 2016

 V neděli 23. října 2016 v 17 hodin

zveme do kostela sv. Mikuláše v Perné

na koncert Flautas de Colores

– kvarteta zobcových fléten.

 Vyučování probíhá od října 2016 v učebně na faře v Mikulově (Kanovnické domy na Náměstí 4)

 1.-3.třída - čtvrtek 13.30 hod.,

4.-6.tř. - středa 14.15 hod.,

7.-9.tř - středa 15.10 hod.


Biblicky kroužek "pokročilí" - středa 16.00 hod.,

Biblický kroužek "začátečníci" - čtvrtek 15.00 hod.neděle 4. září 2016

8.00  mše svatá v kostele sv. Václava (od 7.30 h. příležitost ke zpovědi)

9.15  mše svatá v kapli sv. Šebestiána na Svatém kopečku

9.30  průvod se sochou Černé Madony od kostela sv. Václava na Svatý kopeček

10.30  slavnostní mše svatá na Svatém kopečku

14.00  Te Deum a slavnostní požehnaní v kostele sv. Václava
15.00  závěrečný koncert festivalu Kampanila v kostele sv. Jana Křtiteleindex | 9-16 | předchozí | následující | Celkem 219 článků

Farnosti Mikulovska 2013

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server