Pavel Müller z Pavlova u Mikulova byl oceněn

papežem Františkem Rytířským řádem sv. Řehoře Velikého.

Toto papežské ocenění převzal z rukou kardinála Dominika Duky

v pražské katedrále dne 12. května 2017.

Blahopřejeme!V neděli 23. dubna 2017 srdečně zveme

na 13. pouť ke sv. Jiří v Klentnici na Pálavě

10:00 přivítání v kostele sv. Jiří v Klentnici

11:00 poutní mše svatá v kostele sv. Jiří v Klentnici

(z důvodu špatného počasí nebude mše pod Sirotčím hrádkem)

  V neděli 26. února 2017 jsme od 14.30 hodin

srdečně zváni na společné setkání

a masopustní pálení vánočních stromečků

u kostela v Březí.V neděli 22. ledna 2017 zveme na

zimní pouť do kaple sv. Šebestiána na Svatém kopečku u Mikulova.

Sraz ve 14 hodin u Dietrichsteinské hrobky na Náměstí v Mikulově.

Cestou modlitba křížové cesty

a v kapli sv. Šebestiána při krátké pobožnosti budeme prosit za náš kraj.

 index | 1-8 | následující | Celkem 221 článků

Farnosti Mikulovska 2013

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server