V neděli 24. září 2017 v 15 hodin

srdečně zveme do Březí na farní odpoledne s grilováním na zahradě za kostelem.NEDĚLE 3. ZÁŘÍ 2017

8.00  mše svatá v kostele sv. Václava (od 7.30 h. příležitost ke zpovědi)

9.15  mše svatá v kapli sv. Šebestiána na Svatém kopečku

9.30  průvod se sochou Černé Madony od kostela sv. Václava na Svatý kopeček

10.30  slavnostní mše svatá na Svatém kopečku

14.00  Te Deum a slavnostní požehnaní v kostele sv. Václava

15.00  závěrečný koncert festivalu Kampanila v kostele sv. Jana KřtiteleV pátek 21. července 2017 pořádá farnost Perná pouť na Svatý Kopeček u Olomouce.

V programu také návštěva ZOO a prohlídka olomoucké katedrály.

Odjezd v 6 hodin ráno z Perné.

Cena 300,- Kč dospěli, 150,- Kč děti.

Přihlášky v zákristii kostela v Perné nebo u místních kněží.Srdečně zveme ve středu 5. července 2017 v 19 hodin

na setkání u sochy sv. Anežky České nad Pavlovem.

Zazpívá Význačná kolegiátní schola z Mikulova

a scénku ze života sv. Anežky České zahrají děti z Novosedel.Pavel Müller z Pavlova u Mikulova byl oceněn

papežem Františkem Rytířským řádem sv. Řehoře Velikého.

Toto papežské ocenění převzal z rukou kardinála Dominika Duky

v pražské katedrále dne 12. května 2017.

Blahopřejeme!index | 1-8 | následující | Celkem 221 článků

Farnosti Mikulovska 2013

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server